STAVNSBUNDET

Af Hillerød kommune.

 

 

 

 

Efter vores husstand har indsendt dispensationsansøgning til Hillerød Kommune for at

kunne melde sig ud af Skævinge fjernvarmeværk, ejet af EON Varme Danmark ApS.

Har Hillerød Kommune efter 4 måneders behandlingstid kommet med et afslag til de

ca. 5-7 husstande der har ansøgt om dispensation, det vil vores husstand naturligvis

ikke at acceptere idet størstedelen af de andre eksisterende fjernvarmekunder i

Skævinge uden videre vil kunne melde sig ud snarligt, det er en forskelsbehandling som absolut ikke er acceptabel for os der bl.a. bor på Bombakken i Skævinge.

 

Ved tidligere møde med EON Danmark A/S i Herlev, har jeg netop spurgt ind til hvor længe varmeværket ville bestå, hvis stort set alle melder sig ud, dem der nu kan. Der var svaret at det ”teoretisk set” kan køres videre så længe der bare er én fjernvarmebruger tilbage, med andre ord kan et varmeværk jo nærmest ikke erklæres konkurs, hvilket er katastrofalt skræmmende for en fjernvarmebruger som mig, der ikke kan melde sig ud én gang for alle.

 

Jeg vil i den forbindelse erklære vores byrådsmedlem Dan Riise Andersen for inhabil i fjernvarmesagen, idet han modtager et honorar, (hvorfor oplyser Dan Riise Andersen ikke sit honorar på Hillerøds hjemmeside som andre) for at sidde med i EON’s ApS bestyrelse som kommunerepræsentant i det lokale Skævinge fjernvarmeværk, samtidig med han sidder som medlem af Hillerød Varmeforsyning, og Teknisk udvalg i Hillerød. Den udgift som bl.a. skolen betaler årligt, får borgerne i hele Hillerød Kommune jo lov at betale via deres skat til kommunen, dvs. Dan Riise Andersen har en meget uheldig dobbeltrolle i denne sag, hvoraf vi som borgere ikke ved om han støtter borgerne han er valgt af, eller om EON Danmark A/S betaler sig til tavshed?

Det er det jeg kalder at genindføre ”monopol” idet jeg ikke kan vælge anden varmekilde end fjernvarmen, for selvom jeg valgte andet, så skal jeg årligt i mit hus stadig betale 12.500 kr., før varmeforbrug/ anden varme, de udgifter vil så kun stige fremover, som kan læses i det notat jeg er i besiddelse af ved aktindsigt hos kommunen, E.on estimere at vores faste udgifter skal stige med ca. 58 % idet jo mindre varme husstandene aftager fra værket af, jo mere spildproduktion af fjernvarme vil der være i fremtiden, samt stor unødig CO2udledning i naturen. Det er klart IKKE acceptabelt, og i den forbindelse kan jeg garantere både Hillerød kommune at denne sag vil gå videre

til folketinget, samt EU.

 

Jeg anbefaler kraftigt at Hillerød kommunes borgmester tager sig gevaldigt sammen og får sat sit bagland på plads og får udsendt en ”fritagelse/ dispensation” fra fjernvarmeværket i Skævinge, til samtlige husstande med tilslutningspligt.

 

Det er klart min erfaring at den tidligere regering af Danmark, bl.a. Socialdemokraterne med Svend Auken i spidsen, har anbefalet disse barmarks fjernvarmeværker, nu har de så eksisteret i en årrække, hvor det på intet tidspunkt har været rentabelt og kunne løbe rundt økonomisk og varmemæssigt, ligeledes har kommunerne rundt omkring i landet været med til at anbefale disse typer værker, nu må både regeringen og kommunerne rydde det ”makværk” op de har været med

til at stifte i sin tid, og erkende det aldrig kan blive rentabelt med de små barmarksværker, så enten bør de lukkes eller også skal der være økonomisk tilskud fra staten, vedvarende og proportionelt stigende med udgifterne, til drift af fjernvarmeværkerne i Danmark fremover.

 

Den virksomhedskarrusel EON Danmark A/S består af, hvoraf der er minimum 3 selskaber indblandet fra samme virksomhed bare på vores varmeværk i Skævinge, dvs. et selskab til selve ”fjernvarmeværket”, et selskab til ”produktionen”, samt moderselskabet i Danmark ”EON Danmark A/S”, derudover er der selve deres europæiske hovedkontor i Tyskland, samt Rurhgas (ejes af EON) der sælger gassen der bruges i Danmark på alle EON’s fjernvarmeværker, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at en virksomhed kan sælge gas til sig selv, det er da konkurrenceforvridende og insiderhandel så det basker, det burde klart gøres ulovligt, da et sådant salg klart kan justeres efter eget firmas ”interesse”. Hele denne karrusel har os almindelige fjernvarmekunder ALDRIG en chance for at kunne tjekke i regnskaber m.v. idet vi kun får regnskab fra det lokale Skævinge fjernvarme ApS (EON). Der står kun skrevet de overordnede poster på dette regnskab, dvs. vi aner ikke hvad de bruger på administrationsomkostninger, andet end som beløb, men vi kan ikke tjekke alle de mellemfakturaer der kører internt mellem de forskellige selskaber, dvs. såsom teknikerbesøg for vedligehold på værket, samt hos de enkelte husstande, telefoni, servicebiler, priser på indkøb af materialer til vedligehold m.m. Og vi fjernvarmebrugere kan være sikre på at hvert af de ovennævnte selskaber under EON, skal tjene penge på os.

Alle de husstande her på bl.a. Bombakken i Skævinge, har fået umuliggjort det at kunne sælge sine boliger, idet ingen vil købe en bolig her, fordi man skal påregne at få en varmeregning årligt på mellem 20.000 & 35.000 kroner, afhængigt af boligstørrelsen, hvem vil betale det beløb som ny boligkøber?

 

”Nogle ejendomsmæglere er ligefrem begyndt at reklamere med at de øvrige huse IKKE har tilslutningspligt i byen.” Så på trods af finanskrise, stigende arbejdsløshed, samt dårlige boligmarkedsvilkår, skal vi her på bl.a. Bombakken slås oven i hovedet med helt vilde varmepriser, som der ingen nutidige regler er for, da de eksisterende regler er hen ved 27 år gamle (Varmeforsyningsloven), så hermed har man gjort at EON Danmark A/S kan ”malke” alle de penge ud af os fjernvarmebrugere de har lyst til, uden man kan komme efter dem lovmæssigt, selvom det hedder sig, det skal køre efter ”hvil i sig selv” princippet, hvordan kan det lade sig gøre når en privat virksomhed skal tjene penge på os, og sørge for store overskud for at ”mætte”

umættelige aktionærer i alle deres selskaber, det er simpelthen skammeligt.

Det er på tide at klima-og energiminister Connie Hedegaard griber ind og får sat tingene på plads, så flere tusinde husstande ikke tvinges konkurs og dermed gør det endnu dyrere for ”velfærds” Danmark.